Παιχνίδι με την ορθογραφία. Βρες τα λάθη…

Μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο το παιδί προσπαθεί να εντοπίσει τα λάθη που υπάρχουν στο κείμενο.
Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο για να ξεκινήσει το παιχνίδι!

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Εντοπισμός ορθογραφικών λαθών

Ένα ακόμα σκαλί
Ρώτα το νερό τι τρέχει
Εμένα με νοιάζει
Ασφαλώς κυκλοφορώ
Ιστορίες παιδιών
Η ελιά
Η παράσταση αρχίζει
Λέξεις φτερουγίζουν πέρα…
Γελάσαμε με την ψυχή μας
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι
Το ανθρώπινο θαύμα
Ταξίδια στην Ελλάδα

Πηγη: http://katsba.ueuo.com/