Φιλοδοξία & Στόχοι

Φιλοσοφία μας, είναι η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα στην εκπαίδευση και πάνω από όλα η αξιοπιστία. Βασικός στόχος του φροντιστηρίου «Ταξίδι στην εκπαίδευση» είναι η εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών μέσα από ένα διαμορφωμένο σχολικό περιβάλλον ευέλικτου και ευχάριστου, ώστε […]