Επικοινωνία με γονείς

Στο ιδιωτικό φροντιστήριο «Ταξίδι στην εκπαίδευση», στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφία μας, θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργική συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους, τη στενή συνεργασία φροντιστηρίου – οικογένειας και τον ανάλογο συντονισμό προσπαθειών για την επιτυχία της εκπαιδευτικής προσπάθειας και την ομαλή ένταξη και πορεία του παιδιού στην κοινότητα της τάξης, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον.
Το ιδιωτικό φροντιστήριο επικοινωνεί σε τακτική βάση με τους γονείς με ηλεκτρονική μορφή, φάκελο επικοινωνίας και τηλεφωνικά για εκπαιδευτικά, λειτουργικά, διοικητικά και άλλα θέματα.
Επίσης, πραγματοποιούνται ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.