Η γιόγκα βοηθάει τα παιδιά να αποβάλλουν αυτή την ένταση και σταδιακά τα μαθαίνει ότι το άγχος δεν έχει θέση και όλες οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται ομαλά. Επιπλέον, επειδή στη γιόγκα δεν μπορεί να «αποτύχει» κανείς, ή να μην είναι «καλός […]