Φιλοσοφία & Στόχοι

Φιλοσοφία μας, είναι η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα στην εκπαίδευση και πάνω από όλα η αξιοπιστία. Βασικός στόχος του φροντιστηρίου «Ταξίδι στην εκπαίδευση» είναι η εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών μέσα από ένα διαμορφωμένο σχολικό περιβάλλον ευέλικτου και ευχάριστου, ώστε τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται άνετα και να αποδίδουν δημιουργικά.

Μεγάλη μας επιθυμία, τα παιδιά που φοιτούν στο φροντιστήριο μας να εξελιχθούν, σε ικανούς μαθητές, σημειώνοντας επιτυχία στο δημοτικό σχολείο αλλά και σε ικανούς ενήλικες υιοθετώντας θετική στάση απέναντι στη μάθηση.
Υποχρέωση μας, είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά να συλλέγουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις συνθέτουν σε γνώσεις αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Οι μαθητές μας εργάζονται ομαδικά, και ανακαλύπτουν, δημιουργούν μέσα από δραστηριότητες την απόκτηση γνησίων και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.