Τοποθεσία & Εγκαταστάσεις

Το σύγχρονο κτίριο του φροντιστηρίου μας είναι κατάλληλο διαμορφωμένο και σχεδιασμένο ούτως ώστε να κεντρίζει τη φαντασία και να πληρή τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπαίδευση. Το παιχνίδι, η ευχάριστη ατμόσφαιρα προσφέρει στα παιδιά την ασφάλεια να νιώθουν το χώρο μας σαν δεύτερο τους σπίτι.